S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

cena 124,00 € (3 410,00 CZK)
skladom
cena 123,50 € (3 396,25 CZK)
skladom
cena 985,00 € (27 087,50 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 54,00 € (1 485,00 CZK)
skladom
cena 52,00 € (1 430,00 CZK)
skladom

DOPRAVA a obchodné podmienky
DOPRAVA a obchodné podmienky

 

Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa nasledujúcej tabuľky:

KURIÉR
- pri platbe za tovar vopred na účet

3,80€ + DPH

pri nákupe tovaru nad 500 €
poštovné účtujeme individuálne


KURIÉR
- na dobierku

4,50 € +DPH

pri nákupe tovaru nad 500 €
poštovné účtujeme individuálne


SLOVENSKÁ POŠTA
- na dobierku

5,60 €+ DPH

pri nákupe tovaru nad 500 €
poštovné účtujeme individuálne

ČESKÁ POŠTA (poštovné do ČR)
- na dobierku

275 CZK+DPH

pri nákupe nad 12.600 CZK poštovné účtujeme individuálne.

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu ehydraulika:

 

názov firmy

BASEKO, s.r.o.

 

sídlo firmy

Lieskovec 830/107, Dubnica n/V, 01841

  prevádzka firmy Areál ZTS , Dubnica n/V, 01841

 

IČO:

36 01 67 48

 

DIČ:

2020113854

 

IČ DPH:

SK2020113854

 

Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu  Trenčín

S.r.o. 1048/R

 

tel. kontakt:

00421(0)42-448 5640  00421(0)42-448 5640

  web: www.baseko.sk

 

e-mail:

baseko@baseko.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
·   dodať kupujúcemu druh, veľkosť a množstvo objednaného tovaru,
·   dodať všetku dokumentáciu  potrebnú k správnemu používaniu výrobku,
·   dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
·  za poškodenie zásielky zavinené poštou,
·  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:
·  objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
·  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
·   v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
·  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

3. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od obdržania elektronickou formou. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.

 

4. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa nasledujúcej tabuľky:

KURIÉR
- pri platbe za tovar vopred na účet

3,80 +DPH

pri nákupe tovaru nad 500 €
poštovné účtujeme individualne


KURIÉR
- na dobierku

4,5 € +DPH

pri nákupe tovaru nad 500 €
poštovné účtujeme individualne


SLOVENSKÁ POŠTA
- na dobierku

5,60 € +DPH

pri nákupe tovaru nad 500 €
poštovné účtujeme individualne

ČESKÁ POŠTA (poštovné do ČR)
- na dobierku

223 CZK+DPH

pri nákupe nad 12.600 CZK poštovné účtujemeindividualne

 

5. Vrátenie tovaru a peňazí

Zákazník má právo na vrátenie tovaru do 7 dní bez udania dôvodu. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť na adresu: BASEKO, s.r.o., Lieskovec 830/107, Dubnica nad Váhom, 01841. Za každý vrátený tovar Vám zašleme späť peniaze, a to poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš osobný účet. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného!  Tovar musí byť nepoužitý, zabalený v pôvodnom originálnom obale.

 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu baseko@baseko.sk

 

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Ak zákon neustanovuje inak, na tovar sa vzťahuje 12 mesačná záručná doba a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

8. Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na baseko@baseko.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

9.  Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov  č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Firma BASEKO, spol. s r.o. sa týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacejs propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.10.2009 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Firma si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

OWFiNGJkZj